El següent bloc és el resultat per una banda de les diferents entrevistes realitzades a les poques atletes d'aquella època que encara viuen i ja més nombroses les realitzades als seus descendents i familiars, i per l'altra de la informació recollida a la premsa especialment la gràfica, d'època. El conjunt radiografia el perfil de la dona atleta ubicant-la en el seu entorn familiar, laboral, social i de mobilitat a la ciutat. En concret en el tercer capítol es recull la informació del perfil de la dona atleta: tipus de família, nivell social, estat civil, edat, estudis i roba de carrer que duien. En el quart, es contextualitza el paper mèdic (masculí) i els esports recomanats. La concepció social de la importància de la maternitat de la dona també té un pes important. El tractament a través de les fotografies i el llenguatge exclusiu dels mitjans escrits dedicat a l'esport femení queda recollit en el cinquè capítol que alhora il·lustra el seu grau de popularitat. Es passa al sisè capítol on es contrasta el paper de suport o rebuig de la societat civil, els atletes masculins i de les institucions. El setè capítol analitza tots aquells elements perifèrics relacionats amb la dona esportista apareguts en premsa com poden ser els anuncia, els acudits i a part algunes postals editades a l'estranger però circulades a Catalunya i que podrien reforçar l'ideari de dona esportista. El vuitè capítol recull la història poc o totalment desconeguda dels clubs femenins o de les seccions femenines de clubs mixtes. Acaba aquest bloc descrivint els horaris, grau de mobilitat (s'entrenaven els dies feiners ben d'hora abans d'anar a treballar) , tipus de roba que duien i el grau de motivació i competitivitat que podien tenir.