La primera part tracta la situació de la dona catalana del primer terç del segle XX analitzant les facetes socials i esportiva. En el primer capítol es presenta el concepte de 'dona moderna' i es presenten les associacions feministes i una ullada ràpida a les condicions socials de l'època com podien ser l'alfabetització o l'ocupació. En el segon capítol es relata l'eclosió de l'esport femení i en concret els paràmetres que permeten que des d'un origen benestant arribi a la dona treballadora. Es lliga aquest auge amb els valors excloents de feminitat i feminisme i l'herència rebuda de les dones europees que van viure ela Primera Guerra Mundial.