'Feminitat, Esport, Cultura' el títol triat pel llibre va ser alhora el lema escollit pel 'Club Femení i d'Esports' una entitat composta exclusivament per dones que des de la seva fundació el 1928 va oferir tant a Barcelona com, mitjançant la difusió, arreu del territori un ventall de propostes culturals i esportives a totes aquelles dones que ho desitgessin. Fins aleshores, l'esport havia estat bàsicament un reducte masculí que es projectava tant en gimnasos com, portes enfora, en camps i parcs. Aquests nous usos dels espais i la consegüent projecció de la dona catalana de classe mitjana en l'esfera pública va coincidir a les acaballes de la dictadura de Primo de Rivera i que va agafar volada al llarg de la Segona República. Es va iniciar un camí que es veuria trencat amb l'establiment d'una nova i llarga dictadura que acabaria recuperant els patrons establerts conservadors de correspondència de l'espai privat i familiar per a la dona i de l'espai públic i social per a l'home.

L'anàlisi del paper social de la dona catalana al llarg en aquest període, especialment la Segona República i la Guerra Civil, ha estat tractat en diverses publicacions, especialment d'àmbit universitari però fins ara no existia cap treball que relacionés aquesta etapa tan determinant de la nostra història amb una anàlisi detallada del paper esportiu de la dona i en concret de la seva participació en atletisme.

La redacció d'aquest llibre parteix d'aquest buit.