'Feminitat, Esport, Cultura' és un llibre que tracta el paper esportiu i social de les primeres catalanes que els anys trenta van practicar atletisme, i de manera més global, esport popular a Catalunya.

Mitjançant les desenes d'entrevistes, a testimonis directes i descendents de les esportistes, i els buidats extensius de la premsa de l'època es pretén oferir un treball que recuperi la memòria històrica d'aquestes dones.

El llibre pot interessar a esportistes però també a persones atretes per la sociologia, el feminisme, la història de Barcelona i de Catalunya i en definitiva a tothom que sigui curiós de mena.